Prawa dziecka

PODSTAWOWE NORMY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

DZIECI MAJĄ PRAWO DO
INDYWIDUALNEGO ROZWOJU I WŁASNEGO TEMPA TEGO PROCESU

STARAMY SIĘ POZNAĆ KAŻDE DZIECKO PRZEZ ROZMOWY Z RODZICAMI I DZIĘKI WŁASNEJ OBSERWACJI.
DOSTOSOWUJEMY METODY PRACY DO MOŻLIWOŚCI DZIECI, A TEMATYKĄ ZAJĘĆ DO ICH ZAINTERESOWAŃ.
DOCENIAMY WYSIŁEK DZIECKA WŁOŻONY W PRACĘ, BEZ WZGLĘDU NA ICH EFEKT.

PRAWA DZIECKA ZAPISANE W STATUCIE PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI PRAW DZIECKA. DZIECI MAJĄ PRAWO DO:

SZACUNKU DLA WSZYSTKICH JEGO POTRZEB
NIENARUSZALNOŚCI CIELESNEJ
POSZANOWANIA WŁASNOŚCI
PODEJMOWANIA DECYZJI I MOŻLIWOŚCI WYBORU OPIEKI I OCHRONY
DO PARTNERSKIEJ ROZMOWY NA KAŻDY TEMAT
DO AKCEPTACJI TAKIM JAKIE JEST

DZIECIOM W PRZEDSZKOLU NIE WOLNO!!!

STWARZAĆ NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI
KRZYWDZIĆ INNYCH
NISZCZYĆ CUDZEJ WŁASNOŚCI
PRZESZKADZAĆ INNYM W „PRACY” LUB ZABAWIE

Skip to content