Wizja i Misja

WIZJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze

i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju

dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.

Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

MISJA PRZEDSZKOLA

Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.

Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.

Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.

Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Skip to content